به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رئیس کمیته عمران شورای شهر گفت: آتش‌نشانان نباید دغدغه مسکن و هزینه جاری زندگی را داشته باشند و ضروری است از آموزش و تجهیزات مناسب برخوردار شوند و شهدای زنده باید امکانات خوبی داشته باشند.

شاکری با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم طرح‌های ما در شورا حیثیتی شوند، اظهار کرد: این موضوع به معنای دو قطبی شدن است در حالی که طرح‌های ما نباید برنده و بازنده داشته باشند. تاکنون چندین طرح در شورا آمده که بیش از ۲۰ امضا داشته و بعد برگشت داده شده است.

وی در پایان تاکید کرد: همه اعضای شورای شهر از حیثیت این نهاد دفاع می‌کنند.