به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  سید حسن هاشمی در حاشیه اجلاس روسای دانشکده‌های پرستاری و مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های کشور با بیان این که این همایش به منظور آشنایی با روش نوین اعتبار بخشی و ارزیابی برگزار شده است، گفت: ارتقاء کیفیت مهم‌ترین رکن ارزیابی است و امیدواریم با نظارت‌های دقیق‌تر حقوق خدمت گیرندگان که بیماران و اطرافیان آنها هستند بیش از گذشته تامین شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر این که بخشی از نظارت‌های دقیق در گرو توسعه زیر ساخت‌ها است، گفت: مشکل در کمبود تخت بیمارستانی، بیمارستان، آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی است و ارائه دهندگان خدمت تقصیری ندارند. بنابراین باید دولت، مجلس و وزارت بهداشت در ارتقاء زیر ساخت‌ها که بخشی از آن گروه پزشکی است، تلاش کنند.

هاشمی افزود: سیستم تشویق و تنبیه می‌تواند باعث ایجاد رقابت در ارائه خدمات شود و در این راستا می‌توان بیمارستان‌ها را به درجات یک، دو و سه تقسیم‌بندی کرد و نباید بیمارستان درجه سه وجود داشته باشد.

وزیر بهداشت با بیان این که اساس کار دستگیری به منظور کمک و حمایت است و نه مچ‌گیری، ادامه داد: در مواردی که بیمارستانی با استانداردهای تعیین شده هماهنگ نباشد آن بخش یا بیمارستان تعطیل خواهد شد. بنابر این ضرورت دارد که همه بیمارستان‌ها خود را با استانداردهای تعیین شده تطبیق دهند.

هاشمی با اشاره به جوان بودن این سیستم افزود: در گذشته به دلیل این که ارزیابان خود ارائه دهندگان خدمت بودند، درجه بند‌ی‌ها خیلی معتبر نبود اما در قالب جدید ارزیابی، ارزیاب وزارت بهداشت نبوده و موسسه‌ای دیگر است که هم بخش خصوصی و هم دولتی را ارزیابی می‌کند.

وی افزود: در این قالب جدید ارزیابی، خود سیستم دولتی هم زیر ذره بین خواهد رفت و هیچ تفاوت و اغماضی وجود نخواهد داشت.

وزیر بهداشت با تاکید بر این که بیمار از زمان ورود به بیمارستان باید تحویل گروه‌های پزشکی داده شود، اما متاسفانه بخشی از کاری که ما باید انجام دهیم را همراه بیمار انجام می‌شود، گفت: تاکنون دولت مجوز استخدام نداده و تنها برای تخت‌های بیمارستانی مجوز استخدام صادر شده است.

به گفته وی با بیان این که رکن اساسی ارائه خدمت در نظام درمانی پرستاران هستند، خاطر نشان کرد: بعد از اجرای طرح تحول سلامت، فشارکاری بر روی پرستاران به نسبت گذشته مضاعف شد.

هاشمی افزود: در حال حاضر بیش از 100 هزار نیروی پرستار کمبود داریم. اما تاکنون راه حل عملی برای این موضوع و حتی برای کسانی که بازنشسته می‌شوند، مشخص نشده است.

وزیر بهداشت در ادامه با تاکید بر لزوم نگاه مجدد به ساختار ارائه خدمات در حوزه سلامت، افزود: ما راهکارهایی را تهیه کرده و آنها را پیشنهاد دادیم، اما انجام آنها مقداری جسارت می‌خواهد و لازم است که دولت و مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

 هاشمی با بیان این که در حال حاضر وزارت بهداشت تصدیگری می‌کند بر لزوم عدم این تصدیگری توسط وزارت بهداشت ادامه  داد: وزارت بهداشت باید سیاست‌گذاری و نظارت را انجام دهد. تقریبا بیش از دو سال است که این موضوع را می‌گویم و باید از بیمه‌ها حمایت کنیم و ارائه خدمات از طریق خرید خدمت انجام شود.

وی ادامه داد: در آن زمان است که کیفیت هم ارتقا می‌یابد و به مردم احترام بیشتری گذاشته می‌شود و از طرفی هم دولت متورم نمی‌شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه دلیل ندادن مجوز استخدام از سوی دولت به وزارت بهداشت این است که نمی‌خواهند دولت متورم شود، گفت: در حال حاضر 450 هزار نفر در وزارت بهداشت هستند که اگر مجوزی هم صادر شود، به تدریج وزارت بهداشت هم به سرنوشت وزارت آموزش و پرورش دچار می‌شود. بنابراین مبنا کوچک سازی دولت است، اما در حال حاضر نه مجوزی برای ما داده می‌شود و نه اقدام دیگری انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد: باید در حوزه‌ای که با جان مردم سر و کار دارد به موازات هم حرکت کنیم یعنی یا راه‌حل‌های جایگزین را بپذیریم یا روش‌هایی را که به صورت سنتی وجود دارد، اجرا کنیم.

دکتر هاشمی ضمن اشاره به اجرای مناسب طرح تحول سلامت، افزود: با اجرای این طرح بخشی از مشکلات حوزه سلامت کاهش یافته، اما هنوز برخی از اشکالات وجود دارد که امیدواریم در قالب برنامه ششم توسعه مصوباتی وجود داشته باشد که بتوان از ظرفیت سایر حوزه‌ها از جمله بخش خصوصی در حوزه سلامت استفاده بیشتری کرد و در این راستا از سازمان‌های بیمه‌گر حمایت بیشتری صورت گیرد به نحوی که هزینه های مردم افزایش نیابد. در این صورت است که بخشی از سرمایه سرگردانی که در جامعه وجود دارد مانند آنچه که در حوزه های دیگری مثل نفت، آب، گاز و غیره که متولی آن بخش خصوصی هستند و دولت از آنها خرید خدمت می کند سرمایه گذاری می شود، جذب حوزه سلامت هم می شود.

وزیر بهداشت در ادامه در خصوص جامعه هنری و حواشی‌ای که بعد از فوت عباس کیارستمی اتفاق افتاد، گفت: ما غیر از وظیفه تکریم در قبال جامعه هنری کاری انجام نمی‌دهیم، چرا که جامعه هنری مورد احترام مردم ایران است و ما هم بخشی از مردم هستیم. جامعه هنری جزو گروه های مرجع هستند و همیشه دوست داشتنی و مورد احترام‌اند و باید حقوق‌شان استیفاء شود.

وی افزود: باید صبر کنیم که به قانون و مسیری که قانون نشان می‌دهد احترام بگذاریم و هیچ حقی هم نباید از هیچ ایرانی ضایع شود و امیدواریم که در همه محاکم از جمله سازمان نظام پزشکی این اتفاق رخ دهد.