ﺑﮕﺬﺍﺭیم ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﮐﻮﻩ و دشت و بیابان و جزیره و جنگل ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ حیات وحش ﺳﭙﺮﯼ کنند، ﺁﺗﺶ ﺩﺍﻣﻦ طبیعت ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﺎیند، در این هنگامه بیداد گرمای تابستان ﺁﺑﺸﺨﻮﺭها ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﭘﺮ ﺁﺏ کنند ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ خستگی شان ﺭﺍ "ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ" ﺑﮕﻮﯾﺪ، روزگارشان ﺳﭙﺮﯼ ﺷﻮﺩ .

ﺑﮕﺬﺍﺭیم ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ۳۶۴ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ، ﺑﮕﺬﺭﺩ و کسی نداند که میلاد "ضامن آهوان" در گوشه ای از تقویم با نام " محیط بان" پیوند خورده است . ﺭﻭﺯشان ﺭﺍ حتی اگر ﺗﺒﺮﯾﮏ نگفتیم، نگفتیم... حداقل اندکی ﺭﻭﺯﮔﺎﺭشان ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎبیم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ . ﺣﺎلشان ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮیم ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ!

ﺩﺭ ﻻﺑﻪﻻﯼ جنجال های رسانه ای ﺍﻓﺸﺎﯼ ﻓﯿﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ برخی مقامات و اعلام خبرهای مربوط به وعده پاداش های چندصد میلیونی به ورزشکاران ایرانی مدال آور المپیک ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﻏﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ، ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﺶﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﯿﻂﺑﺎﻧﺎﻥ و قهرمانان گمنام اما تلاشگران عرصه صیانت از ثروت های پنهان این سرزمین – که طی دوماه گذشته از جمع آنها " پرویز هرمزی" و "محمد دهقانی"  دو نفر از محیط بانان هرمزگانی ﺑﯽﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ به شهادت رسیدند- ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﮒ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ جانفشانی ها و فداکاری های ﺍﯾﻦ مردان بزرگ باز کند ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﻭ ﻣﺤﯿﻂﺯﯾﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ کنند بی آنکه حتی کسی از ما هموطنانشان برای پاسداشت افتخارآفرینی شهادت همسنگران آنها و کسب مدال همنشینی با امام رئوف "ضامن آهو" حتی از خانواده هایشان احوالی بپرسد و به مامن فرزندان یتیم شان سرکشی کند.

آنها قهرمانانی گمنامند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﯿﺮﻭی همکار ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ 10 ﺭﻭﺯ 18 ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯ ﺩﺭ محل کارشان یعنی مناطق حفاظت شده ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻖﺷﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ، پس به جای شعار دادن، مسئولان و یکایک شهروندان مسئول جامعه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﻘﺎﻕ حقوق شان گام های عملی بردارند.... امروز که جشن میلاد است و همه لبخند به لب داریم ، نقطه شروع خوبی است... حداقل خانواده های محیط بانان را دریابیم و  لبخند و شاخه گلی تقدیم شان کنیم .

مهدی ده دار، فعال رسانه ای حوزه محیط زیست و گردشگری