محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا، گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه سنجش آلودگی هوا کیفیت هوای تهران با متوسط شاخص 100در شرایط سالم قرار دارد.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح روز  دوشنبه در وضعیت سالم است.