به گزارش خبرگزاری برنا، رییس بیمارستان پنج آذر گرگان گفت: دستگاه لیزر شبکیه چشم با اعتبار دو میلیارد ریال در بیمارستان 5 آذر گرگان آغاز به کار کرد.

دکتر سید بابک مجاور عقیلی افزود:روزانه بین 150 تا 200 نفر مراجعه کننده مرکز چشم پزشکی بیمارستان 5 آذر است که تا پیش از این، افراد برای درمان به شهرهای تهران و مشهد مراجعه می کردند.

وی گفت:تمام خدمات این حوزه تحت پوشش بیمه ای است.