«امان الله قرایی مقدم» آسیب شناس اجتماعی با حضور در غرفه «خبرگزاری برنا» در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار اجتماعی این خبرگزاری درباره‌ی دلایل توجه جوانان به مد و نوع گرایی گفت:« اگر جوانان در طول تاریخ در تمام جوامع بت شکن و نوگرا نبودند خیلی اتفاقات صورت نمی‌گرفت، برای مثال: اسلام پیروز نمی‌شد چون اولین کسانی که به اسلام روی آوردند جوانان بودند. جوانان سنت شکن نوگرا هستند و به این وسیله جوامع را تغییر داده‌اند، میانسالان معمولا محافظه کار بوده و خواهان تغییر نیستند.»

قرایی مقدم با تاکید بر این موضوع "که نوع گرایی و تغییر پذیری در طبیعت جوانان ریشه دارد" گفت:« تمام دگرگونی‌ها در جوامع توسط جوانان آن جامعه صورت گرفته است، همین موضوع باعث شده که جوانان امروز مدگرا باشند، به واسطه همین نوگرایی، جوانان حرمت هیچ اندیشه و تفکری را نگه نداشته و فکر می‌کنند می‌توانند از آن تخطی کنند این در حالی است که جامعه وابسته به حضور جوانان سنت شکن و پویا است.»

او گفت: « جوانان با همین سنت شکنی‌ها و تنوع طلبی‌ها باعث ایجاد تحرک در سالمندان  هم می‌شوند برای مثال در گذشته دختران حق تحصیل نداشتند ولی سنت شکنی جوانان باعث شد که نه تنها دختران پا به عرصه تحصیل بگذارند بلکه این موضوع به عنوان یک موضوع عادی در جوامع پذیرفته شود. مدگرایی در پوشش و لباس جزیی از همین نوجویی و نوگرایی جوانان است . در طول تاریخ تمامی ادیان به واسطه جوانان گسترش پیدا کرده است.»

قرایی مقدم با تاکید بر این موضوع که "دنیا یک دهکده جهانی است و هر اتفاق در این دهکده جهانی در زندگی فردی جوانان بسیار تاثیرگذار است "گفت:« جوانان بسیار الگو پذیر هستند که این موضوع امروزه به وسیله‌ی رسانه‌ها به شدت شتاب گرفته است، آن‌ها مد غربی را با پوشش اسلامی در می آمیزند و از آن یک مد اسلامی، غربی می‌سازند و پیروی می‌کنند که در این بین ابتکار و خلاقیت جوانان ما بیش از هر چیز دیگر به چشم می‌خورد. با اینکه تاثیرپذیری جوانان ما از مدهای هالیوودی غیرقابل انکار است اما جوانان ما به اقتضای زمان و مکان از این نوع پوشش های غربی که به فرهنگ اسلامی گره زده‌اند استفاده می کنند. آن‌ها به واسطه مد سعی در بهتر جلوه دادن خود دارند، این در حالی است که آن‌ها در این سنین به شدت هویت گرا بوده و تابعیت از مدهای هالیوودی تاثیر نامناسبی در هویت گرایی آنها خواهد داشت و باعث خودباختگی و فروریختگی فرهنگی در آن‌ها می‌شود که همین فرو ریختگی فرهنگی توجه به ایجاد یک هویت جدید را در آن‌ها پرورش می‌دهد.»

او تصریح کرد: «قصد جوامع غربی تاثیر بر آداب و رسوم، سنن، باورها و عقاید مردم ما است، آن‌ها از هیچ کاری در این راه دریغ نمی کنند چون هدفشان از خودبی خود کردن جوانان ما است، تنها راه پیشگیری از این موضوع ایجاد و گرایش‌های فرهنگی برای جوانان است که به واسطه ترویج الگوهای مد ایرانی این کار انجام پذیر خواهد بود به شرطی که خود طراحان و ترویج کنندگان این نوع مدها اول از همه از آن استفاده کنند، اگر تمام مسئولان از این نوع پوشش‌ها که همراه با مد اسلامی، ایرانی است استفاده کنند این الگو کم کم ترویج پیدا می‌کند، نباید واعظ غیرمتعرض بود یعنی کاری را ترویج داد که خود از آن پیروی نمی کنیم.»

قرایی مقدم درباره گسست نسل ها گفت: «در دهه 50، ده سال به ده سال گسست نسلی اتفاق می افتاد، این اتفاق در دهه 60 به پنج سال رسید و در دهه 70 سه سال به سه سال این اتفاق در حال رخ دادن بود، مسلم است برای دهه‌های بعد خیلی باشتاب تر این اتفاق می‌افتد. بچه ها در حال حاضر به شدت بی پروا بوده و جلوتر از سنشان در حال حرکت هستند،  دلیل اول آن رسانه های جمعی و فضای مجازی است که درگیری ها و ارتباطات را افزایش می دهد و دلیل دوم دلسوزی های بی حد و اندازه پدران و مادران است که سعی در جبران کمبودهای زندگی خود در قالب زندگی فرزندانشان دارند این موضوع تمام زندگی آن‌ها را چه در عرصه های اجتماعی و چه فرهنگی و حتی تحصیلی تحت تاثیر قرار می‌دهد و اقتدار پدر و مادرها را از بین می برد.»

این روانشناس و جامعه شناس اجتماعی گفت: «بیگانگی با فرهنگ ملی از کودکستان آغاز می‌شود و دست آورد از بین بردن اقتدار معلم و مدیر در مدرسه از بین رفتن اقتدار پدر و مادر در خانه است، وقتی اقتدار در مدارس فرو ریخت در خانواده و جامعه هم فرو خواهد ریخت. جلوگیری از  این روند بسیار مشکل است ما باید ایرانی می ماندیم اما از جوامع غرب عقب نمی ماندیم، به نظر من تنها راه جلوگیری از این روند بازگشت به فرهنگ و اصالت ایرانی است بچه های ما باید مسئولیت پذیر و وظیفه مدار تربیت شوند.»