محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار برنابا بیان این مطلب اظهار کرد: اکنون اولویت کاری ما در حوزه محیط زیست همدان، مسأله بحران آب است به دنبال آن نیز موضوع پسماند و ریزگرد نیز از مسایلی است که باید به آن توجه کرد. برای هر کدام از این 3 موضوع برنامه ریزی هایی شده که بتوان آنها را مدیریت کرد. به طور مثال در حوزه آب چه در بخش کشاورزی و چه در حوزه صنعت ساز و کارهایی با مشارکت دستگاه های مربوطه تعریف شده که بتوان میزان مصرف را به ویژه در بخش کشاورزی با تجدیدنظر در شیوه های کشت و آبیاری کاهش داد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست همدان افزود: در حوزه مدیریت پسماند با برگزاری کارگروه های مرتبط با موضوع تقسیم کار انجام شده است، 5 نوع پسماند داریم که برای هر کدام از آنها متولی خاص تعریف شده که برنامه های اجرایی مدیریت پسماند در کارگروه تصویب و هر کدام در دستور کار دستگاه مربوطه قرار گرفته است.
در هر کدام از انواع 5 گانه پسماند از جمله پسماند کشاورزی پیشرفت هایی را داشته ایم سازمان جهاد کشاورزی برنامه های پسماند خود را به تصویب کارگروه رسانده و از سال زراعی پیش رو برنامه های کشت گونه هایی که حداقل پسماند را داشته باشند در دستور کار قرار گرفته است. همین طور توجه ویژه شده به زیرساخت های برداشت ذخیره محصولات که در فرایند نگهداری آهها هدرفت محصولات اتفاق نیفتد.
محمدی در ادامه به مشکلات دیگر استان در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: در حوزه ریزگرد هم بخشی که منشأ فرامرزی دارد طبیعتا از حیطه اختیارات ما خارج است ولی در ارتباط با کانون های داخلی استان، هماهنگی هایی را با اداره کل منابع طبیعی با شرکت در منطقه داشتیم که بتوانیم با اجرای پروژه های مدیریت مصرف آب، جلوی گسترش کانون های تولید ریزگرد را بگیریم.
وی افزود: برای دو موضوع بسیار مهم آموزش و جلب مشارکت های مردمی نیز اقدامات گسترده ای انجام داده ایم و با در ما این است که بحران های زیست محیطی هیچ شیوه برون رفتی جز آموزش عمومی و جلب مشارکت های مردمی ندارند. در این چهارچوب برنامه های گسترده ای را به اجرا گذاشتیم. استان همدان ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی دارد و امروز یک همراهی چشمگیری در مراجع و دستگاه های دولتی و بخش غیردولتی مردم در استان همدان ایجاد شده که امیدواریم با برنامه های پیش رو بتوانیم به وضعیت بهتری دست یابیم.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان همدان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه غار علی صدر جزو منابع طبیعی و گردشگری مهم استان همدان است برای حفاظت از محیط زیست آن چه کارهایی انجام گرفته اظهار کرد: در حوزه محیط زیست غار علیصدر در دولت تدبیر و امید مجموعه اتفاقاتی که به واسطه پیگیری های مستمر استانداری و مراجع بالادستی مثل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان انجام شده قابل مقایسه با دوره های قبل نیست. اکنون ما فاقد برنامه جامع مدیریت زیست محیطی نماز هستیم این موضوع در کارگروه مدیریت غارهای استان تعریف شده و سازمان میراث فرهنگی مأمور شده که از طریق مدیریت غار علیصدر این برنامه را پیگیری کند و در اولین فرصت به کارگروه کارشناسی استان که به دبیری اداره منابع طبیعی استان همدان برگزار می شود ارایه دهد باید بتوانیم از فرصت گردشگرانی که در این غار حضور پیدا می کنند برای آموزش محیط زیست استفاده و برای حفظ محیط زیست طبیعی غار تلاش بیشتری کنیم.
محمدی افزود: برای جلوگیری از تبدیل وضعیت غارهای موجود استان پیگیر هستیم تا شرایطی را فراهم کنیم که غارهای دیگر استان از لحاظ نگهداری و حفاظت محیط زیستی شرایط بهتری را داشته باشند.
وی افزود: این استان جزو استان های برتر در زمینه تشکل های مردم نهاد است در همین مدت که دولت تدبیر و امید شروع به کار کرده ظرفیت های تشکل های ما به شدت گسترش پیدا کرده و در یک سال گذشته تعداد این تشکل ها 2 برابر شده است در همه تشکل های ملی زیست محیطی، استان همدان نمایندگانی دارد از جمله نمایندگان سمن های کشور در تدوین محیط زیست برنامه ششم تا شورای پیگیری ایجاد مدارس طبیعی در کشور که در شوراهایشان نماینده های ما شرکت دارند.