به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، «غلامرضا انصاری» عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره شفاف سازی مالی شهرداری تهران گفت: شفاف سازی در شهرداری تهران تا زمانی که نهاد های نظارتی استقلال لازم را برای بررسی این موضوع نداشته باشند امکان پذیر نیست. به عنوان مثال می‌توان به استقلال ذی حسابی ها از مدیریت اجرایی و شهرداری ها اشاره کرد. تا زمانی که این وابستگی ها وجود داردئ پیگیری موضوع شفاف سازی کمی دشوار خواهد بود.

انصاری افزود: برای نزدیک شدن به موضوع شفاف سازی مالی شهرداری تهران، باید دیوان حسابرسی شهرداری تهران که به صورت مستقل بودجه کلان شهرداری را بررسی و برنامه ریزی کند، ایجاد شود. زمانی که نهاد های نظارتی مستقل شده و دیوان حسابرسی ایجاد شود؛ آنگاه می‌توان ادعا کرد به شفاف سازی نزدیک شده‌ایم.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در ابتدا شهرداری دارای دو برنامه بود. برنامه اول که نمی‌توان به آن لغب برنامه اتلاق کرد، یک سری اصول اخلاقی بود که توسط شهرداری و شورا باید رعایت می‌شد. در برنامه دوم تلاش کردیم در بعد کمی و کیفی برنامه هارا ارتقا دهیم اما هنوز به مرحله ایده آل نرسیده است. امروز اگر ادعا کنیم که اعضای شورا به تمام چالش ها و منابع مالی شهرداری دسترسی دارند، گزافه گویی کرده ایم چون این مهم به دلیل حجم کاری بالا، گستردگی کار ومقررات متضاد امکان پذیر نیست. مقررات متضادی که مجری از این تضاد ها نهایت استفاده و را به نفع خودش انجام می‌دهد.

انصاری ادامه داد: در شورای اسلامی شهر تهران تلاش داریم برنامه کمی و کیفی را اجرا کرده و نهاد های مربوطه را ایجاد کنیم تا به موضوع شفاف سازی مالی شهرداری تهران نزدیک شویم. اکنون از شفاف سازی مالی شهرداری تهران فاصله بسیار زیادی را داریم.

انصاری در پایان افزود: شفاف سازی مالی شهرداری تهران ممکن نیست مگر آنکه شورایی کارآمد، متخصص، متعهد و با برنامه سر کار بیاید. امیدواریم در انتخابات بعدی شورای اسلامی شهر تهران به جای آنکه چهره ها حاضر و شاخص شوند، برنامه ها مورد توجه مردم قرار بگیرد تا با روی کار آمدن شورایی با برنامه و متعهد مشکلات مرحله به مرحله مرتفع شود.