به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، مجتبی عبدالهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری با بیان اینکه این کمپین مانند دیگر کمپین‌های برگزار شده می‌تواند در تغییر رفتار شهروندان تاثیرگذار باشد، ادامه‌داد: امیدوارم که این کمپین روی رفتار شهروندان در حوزه محیط زیست اثرات خوبی داشته‌باشد.

 معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح‌های ارائه شده از سوی هنرمندان بیشتر در بحث آلودگی هوا و محیط زیست است، افزود: طرح‌های مفهومی مخصوصا کاریکاتور و گرافیک می‌تواند رفتار مردم را تغییر دهد.

عبدالهی با تاکید براینکه نمایش طرح‌ها در حوزه محیط‌زیست اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، گفت: این تصاویر ذهن مخاطب را درگیر می‌کند به همین منظور این کمپین‌ها نباید مقطعی و کوتاه باشند.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موضوع محیط‌زیست فوق‌العاده مهم است به همین دلیل شهرداری در خصوص آن کارهای زیادی انجام داده‌است.