به گزارش خبرگزاری برنا، مزایده بناهای تاریخی خانه دخانچی استان فارس، خانه کشفی و کاروانسرای چمشک استان لرستان و قلعه سالار محتشم استان مرکزی با بازگشایی پاکت «ج» و اعلام اسامی برندگان برگزار شد.

خانه دخانچی شیراز استان فارس با کاربری اقامتی-پذیرایی، خانه کشفی بروجرد استان لرستان با کاربری کارگاهی، صنعتی-فرهنگی وهنری، کاروانسرای چمشک پلدختر استان لرستان با کاربری اقامتی- پذیرایی و قلعه سالار محتشم خمین استان مرکزی با کاربری اقامتی-پذیرایی پس از طی عملیات مرمت به بهره‌برداری خواهدرسید.

مجوز واگذاری برای 6بنای تاریخی

همچنین با تصویب کارگروه ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به همت صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی، 6بنای تاریخی در استان‌های آذربایجان شرقی و لرستان مجوز واگذاری گرفت.

این 6بنا شامل خانه امیر ارشد و خانه ناصح زاده استان آذربایجان شرقی، منزل بزرگمهر، کاروانسرای گوشه، منزل غروی و خانه ابوالقاسمی استان لرستان است. آگهی مزایده بناهای یاد شده بزودی در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر می‌شود.