به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، دکتر محمد مهدی گلمکانی رئیس ستاد محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران ضمن خوشامد گویی به مدعوین این نشست گفت:ما باید جهت پیشبرد اهداف محیط زیستی بخشهای مشارکتی را در این حوزه تقویت کنیم و یکی از فعالیت های تاثیر گذار که هم اکنون در سطح محلات در قالب کانون محیط زیست اجرا می شود حضور داوطلبانه و آگاهانه مردم در مشارکتهای محیط زیستی جهت برطرف کردن معضلات محیط زیستی محله و بهبود مدیریت است.

گلمکانی در ادامه افزود: کانونهای محیط زیست باید به قدری توانمند شوند که ضمن افزایش روحیه مطالبه گری  در بهبود وضعیت محیط زیست محلات مشارکت موثر داشته و حتی قادر به رصد فعالیت دستگاههای مختلف باشند.

او با اشاره به اینکه کوچکترین اقدامات در سطح محلات می تواند تمرینی باشد برای حضور پررنگ مردم و خیرین در حل مشکلات محله خودشان افزود: تاکنون  حدود 15 هزار نفر عضو کانون های محیط زیست محلات شده اند که می توان با تشکیل اتاق های فکر در کانون ها جهت درک کامل مسیر و متعهد شدن به موضوعات محیط زیستی  اقدامات و فعالیت های محیط زیستی را به صورت مطلوب تری پیش ببرند.

در ادامه سخنان گلمکانی، موسوی دبیر ستاد راهبری مدیریت محلات شهر تهران گفت: رشد متوازن زمانی حاصل می شود که همه نهاد های مربوطه هماهنگی های لازم را با هم داشته و همسو در یک جهت حرکت کنند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه  شهرداری تهران از یک نهاد صرفا خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده است، گفت: یکی از شاهکارهای حوزه مدیریت شهری  جهت رسیدن به توسعه پایدار حضور مردم به عنوان رکن اساسی در همه فعالیت ها و اقدامات است، لذا تاسیس سرای محلات  ظرفیتی است که در اختیار مردم گذاشته شده است و باید از آن به نحو مطلوبی استفاده کرد.

در ادامه این نشست، جواهری پور دبیر کانون منطقه 20 به تشریح راهکارهای موثر در آموزش محیط زیست با محوریت کودکان و نوجوانان به ویژه در بحث مصرف درست آب پرداخت و حقیقی دبیر یکی از محلات منطقه 21 به عنوان جوانترین دبیر کانون محلات ضمن اشاره به اهمیت موضوعات محیط زیستی و ایجاد حس تعلق در کودکان و نوجوانان به ایراد سخنرانی پرداخت.

در پایان حامد زرتاختی دبیر کانونهای محیط زیست منطقه 16 متن پیمان نامه کمپین من یک زیست بانم را قرائت نمود.