به گزارش خبرگزاری برنا؛ ولی اله محمدی در این باره گفت : به دنبال برنامه کنترل و پایش مستمر  توسط  کارشناسان محیط زیست اداره محیط زیست اسلامشهر ، در ماه گذشته ، 101 مورد پایش از واحدهای صنعتی ، خدماتی و تولیدی صورت گرفت و 41 مورد اخطاریه زیست محیطی نیز به واحدهای آلاینده صادر شد که از این آمار ، تعدادی از واحدها جهت پیگیری حقوقی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

سرپرست محیط زیست شهرستان اسلامشهر خاطرنشان کرد : اکثر  واحدهای آلاینده در شهرستان اسلامشهر شامل آبکاری ها، ریخته‌گری‌ها، کشتارگاه‌ها و دامداری‌ها، واحدهای تولید شن و ماسه، آسفالت و بتن و تعدادی از واحدهای درودگری و... هستند که اغلب با فعالیت  غیراصولی خود ضمن ایجاد مزاحمت، موجب آلودگی محیط زیست منطقه و تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی را فراهم می‌کردند که با صدور اخطاریه های زیست محیطی ملزم به تعطیلی منابع آلاینده در مهلت تعیین شده هستند.

براساس گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر، وی در پایان تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی صنایع نسبت به رفع آلودگی و  عدم رعایت الزامات زیست محیطی ضمن درج نام  واحد صنعتی در لیست صنایع آلاینده، به استناد قوانین و مقررات با معرفی مسئول واحد به مراجع قضایی موضوع به طور جدی پیگیری حقوقی خواهد شد.