به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان , علی یاور عزیزپور گفت : در راستای توسعه ورزش در بین جوانان و خانواده‌ها و مضراتی که قلیان برای جامعه دارد طرح تعویض قلیان با وسایل ورزشی در استان با همکاری یکی از سمن های توانمند استان، هیات همگانی ، و دودستگاه مرتبط اجرایی می‌شود.

عزیزپورافزود: این طرح به منظور آگاه‌سازی بیش‌از پیش نسبت به خطرات و مضرات دخانیات و حضور جوانان و نوجوانان در مکان‌هایی چون محله های آسیب پذیر ، پارک ها، رستوران ها و قلیان‌خانه‌ها، اجرا خواهد شد .

وی اشاره کرد :لازم به ذکر است این طرح ابتدا در شهر خرم آباد و سپس در دیگر شهرستانها اجرا خواهدشد، نوع لوازم ورزشی،زمان و مکان دقیق اجرای این طرح متعاقبا اعلام می شود .

 
عزیزپور تصریح کرد:در این طرح قلیان ها شکسته نمی شوند. بلکه ته قلیان ها به مصارف گلدان و سر قلیان ها به عنوان صنایع دستی در این حوزه تبدیل خواهدشد.