به گزارش خبرگزاری برنا، «عیسی فرهادی» در گفتگو با ستاد محیط زیست شهر تهران درباره کمپین محیط زیست شهری گفت: اینکه چه میزان برگزاری چنین کمپینی در فرهنگ سازی شهروندان تهرانی در حوزه محیط زیست تاثیرگذار است باید مورد ارزیابی قرار گیرد و لازم است این ارزیابی پس از پایان کمپین توسط برگزارکنندگان آن انجام شود اما قطعا تبلیغات و دادن پیام در حوزه محیط زیست کار ارزشمندی است.

وی افزود: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این کمپین و دادن پیام های محیط زیستی زمانی اثرگذار خواهد بود که در طول سال تداوم داشته باشد بی تردید انجام تبلیغات مقطعی اثر مورد نظر برگزارکنندگان را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: باید اجرای چنین کمپین هایی به صورت دوره ای در حجم گسترده و یا به صورت مداوم در طول سال و در حجمی کوچکتر برگزار شود تا بر روی مخاطبان اثر لازم را بگذارند در غیر این صورت برای یک سال و در یک مقطع چند روزه اگر تمام تابلوهای تبلیغاتی شهر نیز پیام های محیط زیستی به شهروندان بدهند اثر لازم را نخواهد داشت.