به گزارش خبرگزاری برنا، پلیس راهور، سرهنگ هویدا تزار، درباره متمرکز شدن آزمون گواهینامه‌های رانندگی افزود: تغییر شیوه آزمون گواهینامه ها در دست کارشناسی است تا آزمون ها به صورت مکانیزه و همچنین در محلی خارج از آموزشگاه ها برگزار شوند.

وی با اشاره به اینکه به زودی بررسی این طرح، نهایی و در آینده نزدیک اجرایی می شود، افزود: به این ترتیب محل آموزش از محل آزمون ها جدا می‌شوند به این شکل که متقاضی به آموزشگاه مراجعه می‌کند و فقط در آموزشگاه آموزش می‌بیند اما پس از طی دوره آموزشی و صدور گواهی آموزش، ارتباط هنرجو با آموزشگاه، قطع و آزمون‌ها به صورت مکانیزه و تحت وب در محل دیگری غیر از آموزشگاه برگزار می‌شود.

این مقام انتظامی گفت: در این حالت امکان تقلب به حداقل ممکن می‌رسد. البته اگر کسی آمادگی داشته باشد و مطالعه کافی انجام دهد، نباید نگران باشد چرا که تمام سوالات از کتاب آیین نامه طراحی شده اند.

سرهنگ تزار اضافه کرد: با مکانیزه شدن آزمون‌ها دیگر نیروی انسانی در نتیجه آزمون دخل و تصرفی ندارد و سیستم، قبولی یا مردودی متقاضی را اعلام می‌کند، بدین ترتیب هر سیستم برای هر متقاضی سوالات متفاوتی به صورت رندوم (اتفاقی ) تولید می کند و متقاضی ٢٠ دقیقه برای پاسخگویی سوالات، زمان خواهد داشت.