به گزارش خبرگزاری برنا،  «فهیمه فرهمند پور» مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در همایش زنان و زندگی شهری با ییان این مطلب افزود: مهمترین سوال این است که تامین امنیت اجتماعی زنان  وظیفه چه نهادی است؟

وی با اشاره به 2 الگوی رایج در تامین امنیت اجتماعی زنان در شهرها ادامه داد: نخستین الگو در این زمینه این است که دولت ها مسئول تامین امنیت اجتماعی زنان هستند. در این الگو تامین امنیت اجتماعی عمومی است و عدم رعایت آن از متظر قانونی جرم تلقی می شود.

فرهمندپور با اشاره به اشکالات دلتی بودن تامین اجنماعی زنان در کشور بیان کرد: محدودیت نفوذکنندگان دولتی و فربه شدن تشکیلات دولتی از یک سو و از سوی دیگر زیرپوستی شدن عوامل ناامنی و ایجاد حس بی تفاوتی عمومی از معایب این الگو خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ با اشاره به الگوی دوم در تامین امنیت اجتماعی به عنوان یک الگوی جهانی یادآور شد: در این شیوه مردم و سازمان های مدنی در زمره تامین کنندگان امنیت در عموم جامعه نقش داشته و ورود مردم به مساله امنیت نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دولت ها دارد.

فرهمند پور با اشاره به اینکه نقش آفرینی مردم در امنیت افزایی عمومی نیاز به مشارکت مردم در تامین زیر ساخت ها و فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیگیری از آسیب ها دارد، تاکید کرد: جایگزینی خود مراقبتی در رفتارهای اجتماعی به جای وابستگی به ظابطان و ناظران دولتی از جمله محاسن الگوی دوم در تامین امنیت اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه نمونه عینی مشارکت مردم در این مساله در فرهنگ اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: امربه معروف و نهی از منکر به عنوان الگوی مشارکت اجتماعی مردم در تامین امنیت در جامعه محسوب می شود.

وی بیان کرد: به رغم اینکه دنیا تلاش می کند تا شرایط بهتری را برای حضور زنان فراهم کند، اما در تمام دنیا بیشتر خشونت و جنایت و ارتکاب انواع بزه ها برعلیه زنان بالاست. اگر تامین امنیت اجتماعی وظیفه دولت ها باشد نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد، باید مردم به این مساله ورود پیدا کند.