به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، «پروین پرتویی»  در همایش بین المللی زنان و زندگی شهری در برج میلاد با بیان این مطلب، افزود: امروزه اهمیت زنان در جامعه در راس به کار گیری استراتژی عملیاتی برای بهبود جامعه به حساب آمده و به یک زبان مشترک جهانی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه این همایش در امتداد برنامه های پیشین شهرداری تهران از جمله برنامه ریزی برای زنان و زندگی شهری پی ریزی شده است، تاکید کرد: همایش بین المللی زنان و زندگی شهری بر 11 محور استراتژی طراحی شده و ایجاد زمینه هم اندیشی و تعامل بین اندیشمندان صاحب نظران و مدیران شهری ، تبادل تجربیات ملی و بیین المللی ، زمینه سازی برای سبک زندگی شهری ایرانی اسلامی بخشی از اهداف این همایش است.

دبیر علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری با اشاره به همکاری ارگان ها و نهاد ها در برگزاری این همایش گفت: در کنار فعالیت شورای سیاست گذاری ، کمیته های علمی و کمیته اجرایی ، 11 نهاد و ارگان بین المللی ، 44 دانشگاه ، پژوشگاه، سازمان و انجمن داخلی با این همایش همکاری داشته اند به طوری که در مجموع 150 تن از اندیشیمندان داخلی وخارجی در مراحل سیاست گذاری ، تبیین محورها ، ارسال مقاله و ارزیابی علمی مقاله با این همایش همکاری داشته اند.

پرتویی افزود: در بخش چکیده مقالات 840 مقاله دریافت شد که 720 مقاله آن مورد تائید و در مجموع چکیده مقالات به چاپ رسید.

وی با اشاره به ارسال 400 مقاله کامل به دبیر خانه همایش ، اظهار کرد: 70 مقاله در سطح عالی و خوب ارزیابی شد و 11 مورد مقاله نیز برگزیده شد که در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار می گیرد و بخشی از آن ها نیز در نشریات علمی و پژوهشی به چاپ خواهد رسید.

دبیر علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری تاکید کرد: 86 نفر از متقاضیان خارجی از 26 کشور جهان با ارسال چکیده از مقاله و حضور در این همایش مشارکت کردند .

پرتویی اعلام کرد: از مجموع مقالات خارجی دریافتی، 54 مقاله به تائید رسیده و دو مقاله به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شده است.

به گفته دبیر علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری 40 تن از اندیشمندان خارجی بااین همایش همکاری کرده که این همکاری طی 2روز به صورت حضوری و یا به صورت ویدیو کنفرانس صورت میگیرد.