به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، یکدستگاه تریلی در مسیر جاده دهشاد در شهرستان شهریار بنا بر دلایل نامعلومی دچار آتش سوزی شد.

بر پایه این خبر در پی این حادثه ناگوار  عوامل آتش نشانی صبا شهر در اسرع وقت  در محل حادثه حضور پیدا کردند ونسبت  به خاموش کردن آتش اقدامات ایمنی را انجام دادند.

گفتنی است در اثر این صانحه آتش سوزی که در جاده دهشاد شهریار رخ داد، خوشبختانه  هیچگونه تلفات  جانی در پی نداشته است.

آتش سوزی  تریلیآتش سوزی  تریلی