به گزارش خبرگزاری برنا،  «رضا داوری اردکانی» در همایش زنان و زندگی شهری بابیان این مطلب افزود: هرچند در طول تاریخ بشریت زن و مرد شان مساوی نداشتند چرا که این مساله در زندگی سنتی گذشته مساله مهمی نبوده است، اما تساوی شأن زن و مرد در دنیای جدید مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آنچه در جامعه اسلامی اهمیت دارد، این است که تمام تلاش برای حفظ خانواده و ارکان آن است.اگر خانواده تزلزل پیدا کرده است، مساله دوری مردم از هویت و فرهنگ خود است.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به اهمیت امنیت زنان در شهر بیان کرد: زنان نیازمند امنیتی به اندازه مردان در شهرها هستند. این نیاز تنها در شهرهای آسیایی وجود ندارد، بلکه در تمام شهرهای دنیا زنان به این امنیت نیاز دارند.

اردکانی با بیان اینکه در شهری که امنیت برای زنان وجود ندارد، زنان حضور جدی و تاثیرگذاری نخواهند داشت، یادآور شد: تامین امنیت زنان در شهرها مساله ای است که از قرن هجدم در شهرهای دنیا به عنوان یک خواسته و نیاز از سوی زنان و فعالان اجتماعی مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه از گذشته تا کنون زنان بزرگی در دنیا به عنوان یک اندیشمند بزرگ کارهای بزرگی را انجام داده اند؛ گفت: من قبول دارم که به زنان ظلم شده است و امروز نیز ظلم زیادی به این قشر شده است، اما باید دید ظالم این ظلم کیست؟ برای این بررسی باید ابتدا عدل را بشناسیم. هرچند بیشتر جامعه ما مردم سالار است، اما این مردان نیستند که به زنان ظلم می کنند. ظلمی که در طول تاریخ به زن شده این است که زن به تن و طبیعت و مرد به عقل تعبیر شد.