به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ "محمود وفایی" با اشاره به حضور کارشناسان طبیعت گردی سراسر کشور در استان کرمان، افزود: این کارشناسان جهت استفاده از تجربیات این استان در زمینه بوم گردی و آشنایی هر چه بیشتر آنها با فرصت های سرمایه گذاری مناطق گردشگری به استان کرمان سفر می کنند.

وی با بیان اینکه این کارشناسان طبیعت گردی امروز وارد استان کرمان می شوند، اظهار داشت: شهرستانهای شهربابک، رفسنجان و کرمان و بخش های ماهان و شهداد به مدت 5 روز میزبان 35 کارشناس طبیعت گردی کشور خواهد بود.

وفایی با اشاره به اینکه استان کرمان در حوزه طبیعت گردی و راه اندازی خانه های بوم گردی دارای رتبه اولی کشور است، بیان داشت: در حال حاضر 100 خانه بوم گردی در این استان راه اندازی شده که دراین باره تسهیلات مناسبی نیز به این واحدها ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این اقامتگاهها اشتغال بیش از 500 نفر را به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد:از این تعداد 70 درصد انها را بانوان تشکیل می دهد.