به گزارش خبرگزاری برنا؛ آیت الله العظمی «جوادی آملی» در نخستین همایش زنان و زندگی شهری با بیان این مطلب افزود: مقدم مهمانان ارزشمند این همایش را گرامی می‌داریم و از برگزارکنندگان و اساتید و محققان ارزشمند بین المللی که برای این همایش آخرین مطالعات و مقالات خود را ارایه کرده‌اند؛ تشکر می‌کنیم.

این اندیشمند علوم انسانی ادامه داد: عظمت زن به مانند عظمت مرد در گرو شناخت عظمت انسان است، چرا که  بین زن و مرد در انسانیت انسان فرقی نیست.

آیت الله جوادی آملی  با اشاره به اینکه محور اصلی انسانیت به روح اوست؛ بیان کرد: انسان در بدن با بسیاری از حیوانات شریک است و این شراکت بدنی انسان با حیوانات باعث می‌شود که رفتارهای انسانی را در حد تعدیل شده انجام دهد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم بخش‌های مادی بدنی را مشترک بین انسان دام می‌داند، یادآور شد: بدن زن با بدن مرد تفاوت دارد و بعضا وظایف متفاوتی بین این دو جنس برقرار است.

اندیشمند و مفسر قرآن با بیان اینکه این تفاوت در حد مغایرت است؛ تاکید کرد: قسمت مهم انسانیت انسان به روح اوست که در این بخش انسان با فرشتگان مشترکات زیادی دارد. آن قسمت که مربوط به کرامت انسان است مربوط به روح اوست.

جوادی آملی با بیان اینکه اسلام، حرفش این نیست که زن و مرد مساوی هستند؛ گفت: اصل اسلام می گوید هویت انسان به روح اوست، دوم اینکه روح مجرد است. موجود مجرد نه زن است و نه مرد.

وی با بیان اینکه زن و مرد اگر خود را در قالب روح بیازمایند تفاوتی با هم ندارند؛ افزود: یک سلسله تغییراوصافی بین زن و مرد وجود دارد که این هم برای تنطیم روابط صحیح زندگی است.

آیت الله العظمی جوادی آملی ادامه داد: در اسلام هیچ کمالی مشروط به مرد نیست  و زن بودن مغایر با کمال نیست. کمال داشتن در تقرب به خدا و فرشته خویی بودن است. شما یک نمونه در اسلام پیدا نمی کنید که یک موضوع را مربوط به زن بودن یا مرد بودن می داند.

وی یادآور شد: اگر مثال جهاد مطرح است یک مثال بدنی است اما مساله مبارزه با استکبار و صهیونیست مشترک بین زن و مرد است و اگر مساله مرجعیت  و مانند  آن مطرح است مرجعیت یا امامت و یا رسالت کمالات اجرایی است  و ولایت مشترک بین زن و مرد است.

جوادی آملی تاکید کرد: به عنوان مثال اگرحضرت مریم و یا فاطمه زهرا جزو برجسته ترین اولیای الهی است از این مساله است.

مفسر بزرگ قرآن کریم با بیان اینکه فراگیران علم نیمی از جوامع بشری در دنیا زن هستند، گفت: بانوان احتیاجات فراوانی دارند و اگر این قشر بزرگ به هم صنفان خود مراجعه کنند؛ احتیاجات خود را بهتر می‌توانند برآورده کنند.

به گفته وی؛ برای آرامش جامعه زن از اهمیت خاصی برخوردار است.