به گزارش خبرگزاری برنا، کمیته دما برای روزهای پنجشنبه و جمعه منفی 1 درجه و یشینه دما به ترتیب برای این روزها 8 و 7 درجه می‌شود.

براساس این گزارش آسمان امروز نیز صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و از اوایل شب همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

همچنین از اواخر وقت روز پنجشنبه همزمان با کاهش ابرناکی افزایش وزش باد به ویژه در بخش‌های جنوبی استان انتظار می‌رود.

براساس این گزارش، ورامین با 13 درجه و فیروزکوه-امین آباد با منفی 6 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق استان در 24 ساعت گذشته بودند.