«معصومه ابتکار» معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و از طرف کمیسیون اروپا «کارمنو ولا» کمیسیونر محیط زیست، امور دریایی و شیلات اتحادیه اروپا در چارچوب همکاری‌های فنی در حوزه محیط زیست بیانیه مشترکی صادر کردند.

  به گزارش خبرگزاری برنا،  در این بیانیه چنین آمده‌است: آقای «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در تاریخ 16 آوریل 2016 (28 فروردین 1395)، با صدور بیانیه‌ای مشترک عزم خود را مبنی بر توسعه همکاری های دوجانبه بر اساس یک دستور کار جامع و همه جانبه ابراز کردند. براساس این بیانیه مشترک، سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و اداره کل محیط زیست کمیسیون اروپا قصد دارند همکاری‌های فنی در حوزه محیط زیست را آغاز کنند.

با تایید اهمیت حفاظت و نگهداری از محیط زیست، نقش کارآمدی منابع در دستیابی به رشد سبز و با اذعان به چالش‌های حاد زیست محیطی فراروی ایران، دو طرف قصد دارند:

•  همکاری‌های دوجانبه فنی برای مقابله با موضوعات آلودگی هوا، خاک و آب، مدیریت منابع آب، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از طبیعت، تنوع زیستی، بیابان‌زایی، مدیریت دفع پسماند، و اقدامات بخشی در تعدیل و سازگاری با تغییر آب و هوا را آغازکنند.

• با توجه به شناسایی پاسخ‌های متناسب، از جمله در پروژه‌های مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی فرامرزی و آلودگی هوا، تبادل تجربه کنند.

در حوزه محیط زیست دریایی، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و موضوعات مرتبط با زباله‌های دریایی، تبادل تجربه کنند.

به عنوان اولین قدم، در بخش محیط زیست، همکاری های فنی در 3 حوزه موضوعی ساماندهی خواهند شد و دو طرف در 3ماهه اول سال 2017 نقشه راهی برای اقدامات خود تدوین خواهند کرد که از همان سال به اجرا در خواهد آمد و به مسایل فنی و شیوه‌های همکاری در ارتباط با این موضوعات خواهد پرداخت:

اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، انتشار گازهای صنعتی و کیفیت هوا، مدیریت آب از جمله محیط زیست دریایی.   

برای بهره‌مندی از هم‌افزایی در سیاستگذاری‌ها، این همکاری در ارتباط تنگاتنگ با همکاری‌های فنی در زمینه تغییر آب و هوا و استفاده بهینه از منابع انرژی خواهد بود.

نتیجه نهایی کار ممکن است به همکاری‌های مشترک فنی بیشتری منجر شود.