به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، در خبر شماره 494044 خبرگزاری برنا به نقل از وزیر کار ذکر شده بود که "۷ ایرباس جدید خریداری و به هواپیمایی آسمان از اردیبهشت سال ۹۶ اضافه می شود" که پس از کسب اطلاع از روابط عمومی وزارت کار مشخص شد این هواپیماها اجاره شده اند.

از همکاران محترم درخواست می شود در نشر این خبر به نقل از خبرگزاری برنا این اصلاحیه را لحاظ کنند.