به گزارش خبرگزاری برنا،  سیدحسن هاشمی صبح پنجشنبه در همایش اخلاق و حقوق پزشکی که در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد، گفت: باید در زندگی شخصی و اجتماعی اخلاق مدار بود.

وی با بیان اینکه اخلاق اگر در جامعه ای سقوط کرد همه ارکان آن سقوط خواهد کرد اظهار کرد: مردم در مسیر رفتار مسئولان خودشان تغییر رفتار می دهند.

وزیر بهداشت همچنین گفت: امروز یکی از غصه های ما عدم توجه به مبنای اخلاقی است و به رغم اینکه بسیار در این مورد حرف می زنیم اما در عمل اینگونه نیستیم.

هاشمی با اشاره به اینکه که در جامعه پزشکی بیش از هر چیزی به نقد از درون نیاز داریم، افزود: سرمایه جامعه پزشکی اعتماد مردم است.

وزیر بهداشت با اشاره به رفتارهایی که در مسیر تخریب سرمایه های اجتماعی مملکت مشاهده می شود افزود: اگر سرمایه های اجتماعی کشور از بین برود تنها منحصر به جامعه پزشکی نیست.

وی با انتقاد از اینکه برخی به اسم اطلاع رسانی، افشاگری می کنند تاکید کرد: این قبیل افشاگری ها در جهت آرمان های نظام نیست و آنها برخلاف مسیر نظام و مردم حرکت می کنند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تخلف در همه دستگاه ها و همه صنوف وجود دارد، اظهار داشت: با حاشیه سازی  هایی که برای جامعه پزشکی ایجاد می کنند سعی دارند که پزشکان را در نگاه مردم بد جلوه دهند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت های قانونی که در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار دارد، گفت: آرزوی من این بود که صنف پزشکی در این دوره بیش از این از اختیارات قانونی خودش استفاده می کرد.

وی با انتقاد از برخی افراد که وقتی با شخصی بد هستند، می خواهند کل مجموعه را تخریب کنند، اظهار داشت: قبول کنیم که همه ما اشتباه و نقص داریم و افرادی هستند که لباس پزشکی را اشتباهی پوشیده اند. قوه قضاییه در موضوع رعایت حقوق شهروندی از جمله جامعه پزشکی مسوول است.