به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر فخرالدین دانش آشتیانی با حضور در مدرسه استثنایی تراب واقع در منطقه 3 آموزش و پرورش  شهر تهران از بخش های مختلف آن بازدید و ضمن آشنایی با دانش آموزان استثنایی از نزدیک با معلمان این آموزشگاه گفتگو کرد.