به گزارش خبرگزاری برنا،  وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ صبح مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ در وضعیت سالم بوده است.

 میزان منواکسیدکربن: پاک (۳۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: پاک (۴۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: سالم (۷۳) بوده است.