به گزارش خبرگزاری برنا، پیمان سنندجی شب گذشته در حاشیه مراسم ورود 26 دستگاه اتوبوس تک کابین تولید داخل با بیان اینکه تأمین و خرید اتوبوس یک دغدغه است، گفت: تهران 3000 دستگاه اتوبوس فرسوده دارد که باید برهمین اساس خطوط، براساس فرسودگی و با اولویت جنوب تهران تقویت شود.

وی با بیان اینکه این 26 دستگاه اتوبوس تک کابین در دو خط فیاض‌بخش – جوادیه و ابریشم – فیاض‌بخش مشغول به فعالیت خواهند شد، تصریح کرد: این دو خط اتوبوس 24 کیلومتر از محدوده منطقه 16 را پوشش می‌دهند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: قیمت هر دستگاه اتوبوس 500 میلیون تومان تخمین زده شده است و تا پایان سال 50 دستگاه اتوبوس دیگر نیز وارد ناوگان می‌شوند.

سنندجی همچنین گفت: هر اتوبوس تک کابین ظرفیت جابه‌جایی 700 مسافر را دارد، روزانه 14 هزار نفر مسافر از طریق این 26 دستگاه اتوبوس جابه‌جا می‌شوند.

وی ادامه داد: تا پایان سال دو خط دیگر اتوبوس در منطقه 22 و  سه خط اتوبوس در منطقه 18 راه‌اندازی می‌شود، البته راه‌اندازی خطوط نیازمند اتوبوس است که متاسفانه برای توسعه خطوط برای شهر تهران با اتوبوس‌های فرسوده مواجه هستیم.

.