به گزارش خبرگزاری برنا، «محمدمهدی افتخاری» عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه هم موضوع صنعت گردشگری به‌عنوان یک کسب‌وکار پایدار و درون‌زا موردتوجه جدی است و هم احیاء بافت‌های تاریخی شهرها که از ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شوند.

نماینده فومن در مجلس دهم افزود: احیای منطقی و صحیح بافت‌ها و محلات تاریخی در شهرهایی نظیر کاشان یا یزد به‌خوبی نتیجه مثبت خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نشان داده و باید سریع‌تر این تجربه در دیگر شهرهای کشور هم تکرار شود.

وی ادامه داد: بافت‌ها و محلات تاریخی ما هرکدام گنج‌هایی هستند که هم می‌توانند بهره روی اقتصادی برخی فعالیت‌ها و کسب‌وکارها را در شهرهای مختلف تضمین کنند و هم گسست فرهنگی امروز در زندگی شهری را جبران گردانند.

عضو گروه عمران مجلس تأکید کرد: احیاء بافت‌ها و محلات تاریخی ازجمله سرفصل‌های برنامه ششم است که در صورت جذب صحیح سرمایه از طرف بخش خصوصی و تسهیل مراودات و مناسبات اداری امکان تحقق آن تا درصد بالایی وجود دارد.

افتخاری گفت: در صورت موفقیت برنامه ششم در این بخش قطعاً وضعیت ظاهری، فرهنگی و اقتصادی شهرهای ایران در سال 1401 که سال پایان برنامه است کاملاً متفاوت خواهد بود.