به گزارش خبرگزاری برنا، تشکیل پرونده سلامت شهروندان ساکن در محله های مرکزی پایتخت با راه اندازی خانه های سلامت پیشگام در دست اجراست.

با توجه به تأمین نشدن نیازهای اولویت‌دار سلامت شهروندان در خانه‌های سلامت محله‌ها پس از گذشت حدود 66سال از راه‌اندازی این خانه‌ها و ایجاد تسهیلات در آن، ضرورت بازنگری در شیوه کار این خانه‌ها در دستور کار اداره کل سلامت قرار گرفت.

همچنین در نتیجه بررسی و تحقیقات انجام شده، قرار شد برای جبران خلأ موجود، خانه‌های سلامت پیشگام در مناطق شکل بگیرد. مرحله آزمایشی این طرح اکنون با راه‌اندازی یک خانه در هر منطقه در حال اجراست که در منطقه 11 محله «حر» به‌عنوان مجری طرح انتخاب شده است. در این طرح مددکار، روان‌شناس و کارشناس سلامت به محله می‌آیند و برای پلاک به پلاک خانه‌ها پرونده تشکیل می‌دهند.

 ارزیابی مخاطرات حوزه سلامت در محله‌ها و ارائه کارت خطرات به ساکنان ، ارائه آموزش‌های متناسب با وضع شهروندان هر محله، ارجاع و پیگیری وضعیت شهروندان با عوامل خطر قرمز، بهبود کیفیت زندگی و پیش گیری از بیماری‌ها از جمله اهداف نهایی ایجاد خانه‌های سلامت پیشگام است که سال آینده در تمام محله‌ها به اجرا می آید.