به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرد ژاپنی که به توجه همسرش به کودکانشان حسادت می کرد، مدت 20 سال با همسر خود صحبت نکرد.

این زن و شوهر پس از 20سال و با تلاش یک برنامه تلویزیونی در اولین جایی که برای اولین بار یکدیگر را دیده بودند با هم حرف زده و آشتی کردند.