به گزارش خبرگزاری برنا امروز حدود ساعت 5 صبح در شیراز مادری 28 ساله صاحب 3 پسر و 2 دختر شد که وزن آنها بین 1 تا 1.300 گرم می باشد .