به گزارش خبرگزاری برنا، کیفیت هوای شهر تهران در 24 ساعت گذشته، با کاهش چهار رقمی میزان غلظت میانگین آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون، در حد سلامت بوده و بر روی عدد 89 قرار گرفت.
همچنی  غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون نیز از 50 به 52 افزایش یافته است.
رستگاری افزود: ایستگاه های شهرری (منطقه 20)، سوهانک (منطقه 1) و پارک قائم (منطقه 18) با شاخص های عددی 123، 120 و 117 آلوده ترین نقاط جوی شهر تهران در 24 ساعت گذشته بودند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاه های گلبرگ (منطقه 8)، شهرداری منطقه 2 و پونک (منطقه 5) با شاخص های عددی 56، 57 و 69 سالم ترین هوا را در این مدت داشتند.