به گزارش خبرگزاری برنا، شرکت «هنسون رباتیک» برای اولین بار رباتی به شکل پرفسور آلبرت انیشتین طراحی کرده که می تواند به بچه ها درس علوم را آموزش دهد.