به گزارش خبرگزاری برنا، سعید کمالی، آتش نشانی که در روز نخست حادثه در سبد بالابر آتش نشانی حاضر بود، گفت: حریق پلاسکو مهار شده بود و دود سفیدی که علامت خاموش شدن آتش است از ساختمان بیرون آمده بود.

بعد از این دود سفید ناگهان انفجار مهیبی رخ داد که موج انفجار من را هم داخل سبد تکان داد، این موقع بود که دوباره حریق برگشت.

 دلخراش ترین صحنه آتش نشانانی بودند که پشت فنس های پنجره طبقات ۱۲ و ۱۳ گیر کرده بودند و مشخص نبود در آن ارتفاع چرا پنجره ها فنس دارد.

 وقتی از آن بالا به پایین نگاه می کردم و اصرار مردمی که درخواست می کردند به پلاسکو بازگردند از خودم می پرسیدم چه چیز می تواند از جان خودشان عزیزتر باشد.