به گزارش خبرگزاری برنا، سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران که توسط کمیسیون نظارت طراحی شده بود، رونمایی شد و پرویز سروری رییس کمیسیون حقوقی شورا با بیان اینکه این روزها اتفاقات تلخی رخ داده اما امروز شاهد خبر خوبی هستیم، گفت: بیش از یکصد سال از پیشینه قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد و حجم فراوان قوانین و مقررات و یا تصویب چند هزار قانون و صدها هزار حکم قانونی چند سالی است که دسترسی به این قوانین و مقررات معتبر را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: این وضعیت درخصوص مقررات محلی نیز در سطح محدودتری وجود دارد و شوراهای اسلامی کشوری خصوصا شوراهای اسلامی شهر و بالاخص شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با وظایف قانونی خود مصوبات متعددی وضع کرده‌اند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر تهران در طول 17 سال گذشته و طی چهار دوره، 4000 مصوبه در ارتباط با موضوعات متعدد وضع کرده است، گفت: مشکلاتی همچون وضع مصوبات تکراری و یا مشابه به علت فقدان دسته‌بندی مصوبات پیشین و نتیجتا عدم امکان دسترسی سریع و مطمئن به مصوبات قبلی مرتبط باعث شده است که شاهد مصوبات چند باره باشیم.

سروری با بیان اینکه وضع چند هزار مصوبه و همچنین امکان دسترسی آسان و سریع عموم مردم به مصوبات باعث شده است که این سامانه ایجاد شود، گفت: با آغاز دوره چهارم شورا و تشکیل کمیسیون نظارت و حقوقی و با توجه به سنخیت کار جمع‌آوری و تنقیح مصوبات شورا، با ماهیت فعالیت این کمیسیون، کمیسیون نظارت و حقوقی از نیمه دوم سال 93، طراحی این سامانه جامع را در دستور کار قرار داد.

وی تکمیل سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را به عنوان محور اصلی برای جمع‌آوری و تنقیح مصوبات دانست و گفت: در طول دو سال گذشته اقدامات وسیعی برای طراحی ایجاد و تکمیل سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران با قابلیت‌های برجسته و همچنین جمع‌آوری متن و تصویر اسناد مربوطه از ابتدای فعالیت انجام شده است و طراحی این سامانه به گونه‌ای صورت گرفته که دارای مراحل تکمیلی متعدد و افق مشخص است و همچنین یافتن مصوبات مربوط به هر موضوع به سرعت انجام می‌گیرد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه این سامانه از پیشنهاد طرح و لوایح تکراری جلوگیری می‌کند، گفت: همچنین اعضا و کمیسیون‌ها می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی خود به سهولت به مصوبات براساس موضوع دسترسی پیدا کنند و همچنین مردم می‌توانند از تکالیف و حقوق خود مندرج در مصوبات اطلاع پیدا کنند.

سروری همچنین در تشریح چگونگی استفاده از این سامانه گفت: به عنوان مثال شورای شهر در طول این 17 سال، 17 مصوبه در مورد آتش‌نشانی داشته است و 31 مصوبه در خصوص بافت فرسوده داشته که می‌توانیم با دسته‌بندی از آن استفاده کنیم.