به گزارش خبرگزاری برنا، اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درپی جراحی اشتباه دست یک کودک که  از ناحیه تاندون دست راست آسیب دیده بود و در زمان جراحی پزشک به اشتباه دست چپ اورا تحت عمل جراحی قرار داده بود به شرح زیر است:

 متاسفانه جراح در اتاق عمل اشتباه کرده است. عمل تاندونی بوده و امروز صبح تصحیح شده و دست مبتلا توسط همان پزشک، جراحی شده است. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره اینکه پزشک جراح، خطای خود را پذیرفته و جبران کرده است، اضافه کرد: این پزشک نیز از اولیای بیمار عذرخواهی کرده و اولیای بیمار نیز بر ناخواسته بودن این اشتباه اذعان کرده و پوزش جراح را پذیرفته‌اند. به رغم این امر، کلیه حقوق اولیای بیمار محفوظ است و هرگونه خسارت احتمالی با تشخیص مراجع ذیصلاح جبران خواهد شد.