به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، صالحی شهروند تهرانی که در مسیر اصفهان - تهران حرکت میکرد در منطقه نطنز پس مشاهده  عقابی در وسط اتوبان آنرا نجات و پس مداوای اولیه  تحویل مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان تهران داد.

وی در این خصوص به خبرنگار برنا گفت، با توجه مسافرتی که به اصفهان داشتم در مسیر برگشت در منطقه نطنز  عقابی را در حاشیه اتوبان دیدم که بسختی حرکت میکرد  پس از نجات و  حصول اطمینان از سالم بودن و قدرت پرواز  بهله عقاب شکاری، در  پس کمی مداوا در تهران به مسئولان  مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان  تحویل دادم.

گفتنی است، عقابها در علفزار و جنگل های زمین های پست و بر فراز کوه های بلند و ناهموار و در نقاط دوردست و تقریباً دست نخورده توسط انسان زندگی می کنند.

  لازم به ذکر است،عقاب می تواند به آسانی پرواز وشکار خود را از زمین بلند کند و گاه با بالهای خود به شکار ضربه می زند، اما نمی تواند با بال هایش بجنگد.

همچنین این پرنده شکاری هنگام جنگ از منقار و پاهای نیرومند خود استفاده می کند، بیشتر عقابها قهوه ای رنگ و یا سیاه رنگ هستند.