به گزارش خبرگزاری برنا، پزشکی قانونی در اطلاعیه ای اعلام کرد که احراز هویت اجساد به اتمام رسیده است.

بر این اساس هویت شهدای آتش‌نشانان عبارتند از: بهنام میرزاخانی، علی امینی و فریدون علی تبار

همچنین هویت سایر شهروندان عبارت اند از: حیدر پهلوانی، جواد حسینقلی زاده و محمود محسنی