به گزارش خبرگزاری برنا، شب گذشته خبری مبنی بر شکست سدی در شهرستان جهرم از طریق کانال تلگرامی یکی از رسانه‌ها منتشر شد که در زمان کوتاهی در تمامی گروه‌های خبری و غیرخبری منعکس و سبب نگرانی مردم شد. 

گفتنی است سد سلمان فارسی در جهرم یک میلیارد مترمکعب ذخیره دارد و نه تنها بارش‌های اخیر منجر به سرریز شدن آن نمی‌شود بلکه از نظر استحکام نیز یکی از مستحکم‌ترین سدهای کشور است.