به گزارش خبرگزاری برنا،  14 جاده همچنان به دلیل شرایط جوی مسدود است، این محورها عبارتند از: محور فرعی شمشک - دیزین در استان های تهران و البرز و محور رامیان - اولنگ - شاهرود در استان های گلستان و سمنان بدلیل نبود ایمنی کافی

 محور پونل - خلخال در استان گیلان و محور سروآباد - پاوه (محدوده گردنه تته) در استان کردستان بدلیل بارش شدید برف، کولاک و نبود ایمنی کافی

 محور گنجنامه - تویسرکان در استان همدان بدلیل نبود ایمنی کافی و محور سی سخت - پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد بدلیل بارش بارف و نبود ایمنی کافی

 محور بستک - خمیر در استان هرمزگان بدلیل نبود ایمنی کافی (تردد از مسیر جایگزین بستک - چاه سرمه – بندرعباس)

 محور فرعی رودبار - قلعه گنج و محور فرعی رودبار - کهنوج در جنوب استان کرمان بدلیل نبود ایمنی کافی

محور شیراز - جهرم در استان فارس به علت نبود ایمنی کافی (تردد از مسیر جایگزین شیراز - سروستان - فسا - زاهدشهر – جهرم)

محور بندرلنگه - بندرخمیر در استان هرمزگان بدلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی (تردد از مسیر جایگزین محور قدیم د‍ژگان)

 محور شیراز – خرامه در استان فارس بدلیل نبود ایمنی کافی (تردد از مسیر جایگزین شیراز - داریون - رحمت آباد - کلبار – خرامه)

 محور دبیران - زرین دشت - داراب در استان فارس و محور کازرون - فراشبند در استان فارس بدلیل نبود ایمنی کافی (تردد از مسیر جایگزین کازرون - برازجان - اهرم - فراشبند هملی)