به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ولنتاین یا به اصطلاح روز عشق  چند سالی است که میان جوانان باب شده است اما این بار پدیده دیگری باعث تعجب همگان شد. این بار مردم هدیه ها و یادگاری های به اصطلاح عشق خود را در سایت های فروش اینترنی به فروش می گذارند.

آرمان شهرکی جامعه شناس در این باره به برنا پاسخ می دهد به گفته او در ابتدا برای بررسی این مطلب باید مشخص شود چه تعریفی از فرهنگ مدنظر است، اما طبق هر تعریفی که از مقوله فرهنگ داشته باشیم  مطلب سازگاری با توافق درآن لحاظ شده است در رابطه این روز نمادین در کشور ما و حتی بین جوانان ما هنوز ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: اتفاقات نهادینه شده در کشور اتفاقاتی است که ریشه دارد مانند عید نوروزیعنی عنصر زمان و سازگاری در آن سنجیده شده باشد. شاید در کشور های غربی این روز نهادینه شده باشد ولی در ایران هنوز نه، در واقع چنین رویداد هایی به صنعت تبدیل شده است ، و حالا به کالای فرهنگی به منظر کالایی برای فروش نگاه می کنند.

شهرکی با بیان اینکه این مطلب به ایران ختم نمی شود گفت: چنین اتفاقی در همه کشور های جهان رواج پیدا کرده است. از طرف دیگر تکنولوژی هم کمک شایانی در این مورد به انسان می کند امروز دیگر به انسان هم به عنوان یک شی قابل خرید و فروش نگاه می کنند چه برسد به هدیه یک شخص به دیگری .

این جامعه شناس افزود: در این باره می توان به تئوری هایی مثل سازگاری  فرهنگ ها و گفت و گوی میان فرهنگ ها اشاره کرد اما نباید از این غافل شد که اقتصاد همه چیز را در خودش بلعیده است، تفکیک ایران از کشورهای دیگر کار سختی به نوعی چنین رفتار هایی ماحصل دنیای جدید ماست.

وی همچنین با اشاره به مفهوم سبک زندگی اقتصادی گفت: امروز نوع  ارزش گذاری برای جوانان و نوجوانان ما تغییر کرده است. در مفهوم سبک زندگی اقتصادی، در صنعت فرهنگ  میتوان مقولاتی ماند عشق یا نکات دیگری را مبادله کنند. در هر صورت از ارزش چیزی کم نشده است تنها موضوع آن ها تغییر کرده است حالا موضع پول است نه عشق یا مسائل غیر مادی دیگر.

شهرکی گفت: حالا فردی که وارد این مبادله میشود باید چیزی برای مبادله داشته باشد . شما فکر کنید امروز موضوع در خصوص چیزی باشد که در میان مردم یک کشور هم نهادینه نشده باشد موضوع مبادله تشدید میشود . شاید کسی عیدی های عید نوروز خود را برای فروش نگذارد اما برای روزی مانند ولنتاین راحت تر این کاررا م یکند.

وی ادامه داد: امروز پول قدرت اقناع کنندگی زیادتری پیدا کرده است و ما باید معنای اجتماعی پول راپیدا کنیم و این سوال را بپرسیم چرا پول انقدر ارزش پیدا کرده است شاید افرادی که این هدایای خود را به حراج می گذارند حتی نیاز مالی نداشته باشند اما این برخورد اقتصادی به اصطلاح مد شده است.

شهرکی با یادآوری اینکه باید در باره  قضاوت رفتار های جامعه  محتاطانه عمل کرد گفت: مکتب فرانکفورتی ها بحث صنعت فرهنگی را پس از جنگ جهانی و در حدود 50-60 سال پیش مطرح کرده بود . گرچه  اصرار به سنت در مباحث اجتماعی هم کار درستی نیست اما به آن معنا هم نیست همه مجبوریم به این شکل صنعتی زندگی تن بدهیم بلکه می توانیم با تحلیل  شکلی از زندگی را که می پسندیم انتخاب کنیم.

Untitled