به گزارش خبرگزاری برنا، دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: هفته ملی سلامت مردان از اول تا هفتم اسفندماه هر سال با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی، برگزار می شود.

وی افزود: اول اسفندماه روز «شیوه زندگی سالم»، دوم اسفندماه «پیشگیری از حوادث ترافیکی»، سوم اسفند «ارتقای سلامت روانی»، چهارم اسفندماه روز «پیشگیری از حوادث قلبی و عروقی و عوامل خطر آن»، پنجم اسفند روز «ارتقای سلامت باروری مردان»، ششم اسفندماه «سلامت مردان و خانواده» و هفتم اسفندماه روز «پیشگیری از حوادث شغلی» نامگذاری شده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت،خانواده و مدارس وزارت بهداشت برخی از مهم ترین موضوعات محوری روزهای هفته ملی سلامت مردان را تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل، پیشگیری از صدمات جسمی و عوارض روانی ناشی از حوادث ترافیکی، پیشگیری از استرس های شغلی، پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی، فشار خون، دیابت، اجتناب از رفتارهای پرخطر و ناسالم، افزایش کیفیت زندگی خانواده، نقش پدر در فرزندپروری، پیشگیری از صدمات ناشی از حوادث محیط کارو ارتقای ایمنی محیط کار عنوان کرد.

گفتنی است امروز سوم اسفندماه روز «ارتقای سلامت روانی» مردان است. موضوعات امروز پیشگیری از استرس های شغلی، افسردگی و اضطراب در مردان، ارتقای مهارت های زندگی با تمرکز بر مدیریت خشم و روابط بین فردی خانواده است.