به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، مهدی فیض در گردهمایی دو روزه معاونان پرورشی و مدیران سازمان دانش آموزی سراسرکشور در اردوگاه شهید باهنر تهران، اظهارکرد: دیدگاه تربیتی وزیرآموزش و پرورش، روح تازه ای در امور تربیتی دمیده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش با اشاره به سابقه فعالیت وزیر آموزش وپرورش درکنار شهیدان بهشتی و باهنر افزود: نگرش جدید و مثبت دکتر آشتیانی در مسئله تربیت باعث دلگرمی معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری گردهمایی دو روزه معاونان پرورشی ادارات کل آموزش وپرورش و مدیران سازمان دانش آموزی در اردوگاه شهید باهنر تهران را تقویت همدلی ذکر کرد و گفت:  طی این دو روز مسئله بهسازی و سامان دهی منابع انسانی و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت اردوگاه ها، کانون ها و دارالقرآن ها موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: 1200 کانون ، 700 درالقرآن و  300 اردوگاه داریم که در گذشته  به علت  ضوابط خاص، چنان که باید و شاید از ظرفیت آنها استفاده نشده است.

فیض با اشاره به برپایی نمایشگاهی از آثار هنری دانش آموزان عضو کانون های فرهنگی و تربیتی در اردوگاه شهید باهنرگفت: محصولات پیش رو در کانون ها به تولید انبوه رسیده است و کانون ها با فروش این محصولات بخشی از هزینه های خود را تأمین می کنند