به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر  پیری در نشست خبری پانزدهمین همایش روسای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور که در استان هرمزگان و درمحل پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، گفت: اقتصاد نوپای مراکزرشد به زودی اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرارخواهد داد.

وی افزود: جنبش فناوری که دراین مجموعه ها آغازشده بستر مناسبی برای تقویت تبدیل ایده های جوانان به ثروت و سرمایه ملی است.

دکترپیری به نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد درتوسعه استان‌های کشورمان اشاره کرد و گفت: برای توسعه کشور باید از شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری حمایت کنیم.

مدیرکل دفترسیاست گذاری وبرنامه‌ریزی امورفناوری وزارت علوم، به صادرات محصولات دانش بنیان اشاره کرد و گفت: شرکت های دانش بنیانی وجود دارند که با ۱۰۰ میلیون ریال کمک پارک علم وفناوری توانسته ۶۰۰ شغل پاره وقت ایجاد کند.