به گزارش خبرگزاری برنا، اهواز شهری که مدت هاست از بحران گرد و خاک رنج می برد اما با وجود تمام برنامه ها و اقداماتی که برای حل این معضل صورت گرفته، همچنان هیچ اتفاقی برای تسهیل شرایط در این شهر نیفتاده است.

ahvaz-pollution7

ahvaz-pollution8

ahvaz-pollution14

 

ahvaz-pollution7

ahvaz-pollution2

dust-khozestan0

ahvaz-pollution3

ahvaz-pollution17

ahvaz-pollution9