به گزارش خبرگزاری برنا، در پی بارش باران در لارستان، بقایای شهر قدیمی و تاریخی جویم مربوط به 800 سال پیش نمایان شد.

آثار مکشوفه در این شهر، شامل سازه های آبی و مذهبی است که مربوط به نیمه اول قرن هشتم هجری قمری است.

82440389-71433967