به گزارش خبرگزاری برنا، مهندس سید رضا غلامی ضمن اشاره به شروع برنامه سلامت نوروزی از اول اسفندماه، گفت: از زمان آغاز این برنامه تا سومین روز از اجرای برنامه ۱۹ هزار و ۵۷ کیلوم گرم مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم و ۹۳ واحد صنفی دارای تخلفات بهداشتی پلمپ شدند.

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت کنترل و بازرسی از مراکز و اماکن و سامانه های آبرسانی بطور مستمر توسط اکیپ های بازرسی با تجهیزات سنجش بازرسی بهداشت محیطی را از دیگر فعالیت های بازرسین بهداشت طی برنامه سلامت نوروزی بیان کرد.

مهندس غلامی با اشاره به نظارت ۷۵۰ اکیپ بازرسی بهداشت محیط در سراسر کشور در برنامه سلامت نوروزی، گفت: همچنین در روزهای غیر تعطیل و کاری در هر روز حداقل ۲۵۰۰ اکیپ بازرسی فعال می باشند.