به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در این طرح بازرسان و کارشناسان بهداشت محیط از ساعت 8 صبح تا 10 شب در همه ایام به ویژه روزهای تعطیل بر اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی نظارت می کنند. 

محمود بهنیا افزود: 67 نیرو در قالب دو تیم بازرسی و 14 تیم نظارتی از اسفند ماه در این طرح فعالیت دارند.