به گزارش خبرنگار جوانان خبرگزاری برنا، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان با اعلام این خبر افزود: آموزشگاه  آزاد هنرهای تجسمی طلوع به مدیر مسئولی فاطمه آرام در شهرستان شیروان اجازه تاسیس دریافت کرد.

احمد زیبایی اظهار داشت: این مجوز دارای اعتبار یکساله است و پس از آن با ارائه مدارک مربوطه، بررسی عملکرد مطابق قوانین و دستور العمل ها به مدت پنج سال تمدید خواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان حمایت خود را از آموزشگاه های آزاد هنری مبنی بر رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی، اسلامی اعلام می کند ، امید است این مراکز هنری با برنامه ریزی های مدون و تهیه سرفصل های آموزشی  نقش خود را در پرورش و استعداد یابی نسل خردسال ،نوجوان و جوان  ما به خوبی ایفا کنند.

در حال حاضر شهرستان شیروان دارای شش آموزشگاه هنر های تجسمی و دو آموزشگاه خوشنویسی می باشد.